Trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, có rất những điều cần phải biết việc tìm hiểu về quy trình thủ tục chuyển đổi loại hình công ty, những điều kiện thực tế của những người dự tính chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có đáp ứng được những yêu cầu theo quy định của pháp luật hay không?
Tổng đài tư vấn thành lập Doanh nghiệp 1900 8963 hân hạnh cung cấp tới khách hàng dịch vụ thành lập doanh nghiệp doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp chúng tôi sẽ mang tới sự hài lòng với tất cả các khách hàng khi hợp tác cùng chúng tôi. 
Nội dung tư vấn:
 
Việc tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Phòng đăng ký kinh doanh. Theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, khoản 1 Điều 28: “ Trong hời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lý, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiêp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp”. Do đó, muốn tiến hành chuyển đổi doanh nghiệp, bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau với mỗi yêu cầu chuyển đổi lại có yêu cầu khác nhau về các giấy tờ hồ sơ cụ thể như sau:

Chuyển đổi công ty TNHH sang Công ty cổ phần và ngược lại:

Cần phải lập hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau theo khoản 4 Điều 23 Nghị định 43/2010/NĐ-CP:
" Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:
          a) Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;
          b) Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
          c) Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;
          d) Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông và các giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Doanh nghiệp;
          đ) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty được chuyển đổi."

Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH

 Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các giấy tờ sau theo qui định tại khoản 3 điều 23 Nghị định 43/2010/NĐ-CP:
"a) Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;
b) Điều lệ công ty;
c) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
d) Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
đ) Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
e) Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
g) Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của doanh nghiệp được chuyển đổi."
Việc chuyển đổi từ công ty TNHH sang loại hình doanh nghiệp tư nhân, hiện nay pháp luật chưa qui định nên không được tiến hành chuyển đổi.

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành doanh nghiệp tư nhân và ngược lại:

Hiện  nay, pháp luật chưa cho phép chuyển đổi từ công ty cổ phần thành doanh nghiệp tư nhân vì thế, việc chuyển đổi này không thể thực hiện.
Chuyển đổi  trực tiếp doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần hiện nay pháp luật chưa cho phép. Tuy nhiên, muốn thực hiện việc đổi này, trước tiên chúng ta phải tiến hành việc chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn theo tư vấn tại mục 2 rồi từ đó chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần theo tư vấn tại mục 1.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như đã nêu trên, cần gửi hồ sơ đến Phòng đăng kí kinh doanh đúng thẩm quyền để được giải quyết theo qui định của pháp luật.
Quý khách vui lòng liên hệ:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí: 1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!