TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Quyết định số: 40/2018/HS-GĐT
Ngày 12 tháng 3 năm 2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN THẨM PHÁN
TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

 
- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội gồm có:
 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ông Nguyễn Vinh Quang;
Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm:Ông Nguyễn Văn Cường;
 Bà Bùi Thị Minh.
- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Quỳnh Trang - Thẩm tra viên.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Vũ Hồng Điệp - Kiểm sát viên.
Ngày 12 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: Đinh Đức Th sinh năm 1986; nơi ĐKHKTT: số 50 Nguyễn Trường T, phường B, quận B, thành phố Hà Nội; nơi ở: Số A, phố N, phường X, quận B, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Định Ngọc L và bà Nguyễn Thị P; nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 301/2013/HSST ngày 09-8-2013 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt Đinh Đức Th 06 tháng 22 ngày tù về tội “Đánh bạc”, (bằng thời hạn tạm giam từ ngày 26-3-2012 đến ngày 18-10-2012).

NỘI DUNG VỤ ÁN

 
Khoảng 01h30’ ngày 14-4-2016, Đinh Đức Th và các đồng phạm đã có hành vi đánh nhau, gây mất trật tự trị an tại quán Karaoke Idol, phường X, quận H, Hà Nội.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 07-2017-HSST ngày 17-01-2017, Tòa án nhân dân quận H, thành phố Hà Nội đã áp dụng khoản 1 Điều 245, điểm p  khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, xử phạt Đinh Đức Th 05 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 10-5-2016 bị cáo Đinh Đức Th có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo.
Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 259-2017-HSPT ngày 05-4-2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội chấp nhận kháng cáo của Đinh Đức Th, sửa một phần quyết định của bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo: Áp dụng khoản 1 Điều 245, điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Đức Th 05 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng.
Tại Kháng nghị số 61/KN-VC1 ngày 06-10-2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 259/2017/HSPT ngày 05-4-2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử phúc thẩm lại theo hướng không áp dụng án treo đối với bị cáo Đinh Đức Th.
Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

 
Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm quy kết Đinh Đức Th đã phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 1 Điều 245 Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ pháp luật.
Bị cáo Đinh Đức Th có 01 tiền án tuy đã được xóa án tích, nhưng bị coi là người có nhân thân xấu; có 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06-11-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng cho hưởng án treo quy định: “1. Chỉ xem xét cho người bị xử phạt tù hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây: …d) Không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự và có từ hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên trong đó có ít nhất một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự; nếu có một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì phải có từ ba tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự.”
Đối chiếu với quy định trên đây, việc Tòa án cấp sơ thẩm không cho bị cáo Đinh Đức Th được hưởng án treo là có cơ sở và việc Tòa án cấp phúc thẩm cho bị cáo Đinh Đức Th được hưởng án treo là không đúng quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999 và Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06-11-2013 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dan tối cao.
Vì các lẽ trên,
 

QUYẾT ĐỊNH:

 
Căn cứ vào khoản 1 Điều 382; khoản 3 Điều 388; Điều 391 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;
Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 259/2017/HSPT ngày 05-4-2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về phần quyết định hình phạt đối với bị cáo Đinh Đức Th; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.
Các quyết định khác của Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên không bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tiếp tục có hiệu pháp luật./.
 
Nơi nhận:
  • VKSNDCC tại Hà Nội ;
  • Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (kèm hồ sơ);
  • Cơ quan THA hình sự CA TP Hà Nội;
  • Bị cáo Đinh Đức Th (theo địa chỉ);
  • Lưu: VP, PHC-TP,PGĐKTI (2b),HS.
TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)
Nguyễn Vinh Quang