Trong lĩnh vực chứng khoáng gồm các loại giao dịch sau:

- Thanh toán giao dịch chứng khoán
- Thanh toán giao dịch trái phiếu chính phủ
- Giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán

Trong lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước gồm các loại giao dịch sau:

- Về thu ngân sách nhà nước
- Về chi ngân sách nhà nước và các khoản chi khác

Trong lĩnh vực thuế gồm các giao dịch về:

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

- Giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp
- Các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau
Trong hoạt động của tổ chức sử dụng vốn nhà nước gồm:
- Các giao dịch thanh toán

Trong giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đốiv với khác hàng gồm:

- Giải ngân vốn vay vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng
- Giải ngân vốn vay vào tài khoản thanh toán của khác hàng vay
Ngày 22/7/2019 Văn phòng chính phủ đã đưa Công văn 6477/VPCP-KTTH về việc công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng.

-------------------

CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí: 1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!