Phụ lục II-5

 TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      
Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

Các giấy tờ gửi kèm:

- ………………….

- ………………….

- ………………….

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

     CỦA DOANH NGHIỆP

           (Ký, ghi họ tên)

 

 _________________________
Công ty Luật Hà Thành Asia – Hotline: 1900 8963
Website: http://luatsuhathanh.com
Email : luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn phòng Luật sư Hà Thành Asia hân hạnh được mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ Pháp lý tốt nhất. Hãy gọi Tổng đài tư vấn doanh nghiệp theo số 1900 8963 để được tư vấn về thủ tục cập nhập, bổ sung nội dung đăng ký Doanh nghiệp.