Điều kiện bảo hộ Quyền tác giả: Tác phẩm trên được đăng ký theo Quyền tác giả dưới hình thức tác phẩm viết. Để được đăng ký tác phẩm phải trên phải đáp ứng các các điều kiện sau: 

- Ý tưởng về một tác phẩm phải được cụ thể hoá trên một loại vật chất nhất định 
- Tác phẩm phải có tính nguyên gốc (tác phẩm phải do chính tác giả, trực tiếp tác giả sáng tạo, không sao chép, bắt chước tác phẩm khác)

Đối tượng  bảo hộ Quyền tác giả: Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:
- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
- Tác phẩm báo chí;
- Tác phẩm âm nhạc;
- Tác phẩm sân khấu;
- Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
- Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
- Tác phẩm nhiếp ảnh;
- Tác phẩm kiến trúc;
- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc hành chính.

Những  thông tin cần cung cấp:
- Thông tin về tác giả:  Họ tên đầy đủ, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số CMND, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ hiện tại.
- Thông tin chính xác về tác phẩm
- Tên gọi, đã công bố hay chưa, ngày công bố, tác phẩm do các tác giả sáng tác hay theo Hợp đồng giao việc giữa chủ sở hữu quyền tác giả với tác giả.

Tài liệu cần cung cấp: 
- 01 bản phô tô công chứng Giấy CMND của tác giả/các tác giả sáng tác ra các tác phẩm.
- 01 bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh của công ty
- 01 Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Hà Thành Asia làm đại diện Bản quyền. (do Công ty Luật Hà Thành Asia soạn)
- 01 Giấy cam đoan độc lập sáng tạo của  tác giả (hoặc các tác giả)  sáng tạo ra phần mềm và giao diện website (do Công ty Luật Hà Thành Asia soạn)
- Hợp đồng giao việc giữa Công ty và các tác giả (do Công ty Luật Hà Thành Asia soạn)
- Hợp đồng chuyển nhượng giữa cá nhân và công ty (do Công ty Luật Hà Thành Asia soạn)
- 03 tác phẩm đăng ký

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!