1.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính
- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
2. Chuẩn bị đầy đủ các thông tin
-  Lựa chọn đặt tên công ty
- Xác định địa chỉ trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty
- Xác định ngành nghề kinh doanh mà công ty dự kiến kinh doanh
-  Xác định vốn điều lệ để đưa ra kinh doanh
- Xác định chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty.
3. Cách thức thực hiện      
- Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn
- Nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.
4. Thành phần, số lượng hồ sơ     
•           Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu);
•           Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp;
•           Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền.
•           Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
•           Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
5. Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
6. Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí: 1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!