1.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính
- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
2. Chuẩn bị đầy đủ các thông tin
-  Lựa chọn đặt tên công ty
- Xác định địa chỉ trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty
- Xác định ngành nghề kinh doanh mà công ty dự kiến kinh doanh
-  Xác định vốn điều lệ để đưa ra kinh doanh
- Xác định chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty.
3. Cách thức thực hiện      
- Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn
- Nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.
4. Thành phần, số lượng hồ sơ     
•           Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu);
•           Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp);
•           Danh sách thành viên (có đầy đủ chữ ký) (Theo mẫu);
•           Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
5. Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
6. Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 

CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí: 1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!