Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là hành vi một đối tượng nào đó cố ý phạm tội trên 5 lần, không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự chưa. Theo Bộ luật hình sự 2015, tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” là tình tiết định khung tăng nặng của nhiều điều luật hoặc là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
 
Tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là như thế nào?
Tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là như thế nào?
 

Các loại phạm tội nguy hiểm cần tăng nặng trách nhiệm hình sự

 • Phạm tội có tổ chức (được quy định tại điểm a khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự).
 • Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp điểm b khoản 1 điều 48  BLHS).
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội.
 • Phạm tội có tính chất côn đồ (điểm d khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự).
 • Phạm tội vì động cơ đê hèn (điểm đ khoản 1 điều 49  BLHS).
 • Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng (điểm e khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự).
 • Phạm tội nhiều lần, tái phạm nguy hiểm (được quy định tại điểm g khoản 1 điều 48  BLHS).
 • Phạm tội đối với trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người ở trong tình trạng không thể tự vệ được hoặc đối với người lệ thuộc mình về vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác (điểm h khoản 1 điều 48 BLHS).
 • Xâm hại tài sản của Nhà nước ( điểm i khoản 1 điều 48 của Bộ luật hình sự).
 • Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh  hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội.
 • Dùng thủ đoạn xảo quyệt, tàn ác phạm tội hoặc dùng thủ đoạn, phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người (điểm m khoản 1 điều 48 BLHS).
 • Xúi giục người chưa thành niên phạm tội
 • Có hành động xảo quyệt, hung hãn nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm (được quy định tại điểm o khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự).
 • Xem thêm về tình tiết người 16 tuổi giao cấu với người 14 tuổi có thể bị truy cứu
 • Tham khảo tình tiết gây tai nạn rồi bỏ chạy thì chịu mức án phạt nào?

→ Những tình tiết đã là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết nặng.

Khi nào áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp”?

Không phải mọi trường hợp phạm tội trên 5 lần đều bị xếp vào phạm tội mang tính chất chuyên nghiệp
 
Không phải mọi trường hợp phạm tội trên 5 lần đều bị xếp vào phạm tội mang tính chất chuyên nghiệp
 
Áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” khi có đầy đủ các điều kiện sau:
 • Cố ý phạm tội từ 5 lần trở lên về cùng một tội phạm không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích,
 • Người phạm tội lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính.
→ Như vậy có thể thấy rằng, những tội phạm đã bị bắt nhiều lần vì tội trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng,...không đủ điều kiện để coi là phạm tội chuyên nghiệp.
(Nguồn: Báo Công an nhân dân: http://cand.com.vn/Ban-doc-cand/The-nao-la-pham-toi-co-tinh-chat-chuyen-nghiep-136952/)

Phạm tội mang tính chất chuyên nghiệp bị xử lý như thế nào?

 
Tăng nặng hình phạt đối với những trường hợp phạm tội mang tính chất chuyên nghiệp
 
Tăng nặng hình phạt đối với những trường hợp phạm tội mang tính chất chuyên nghiệp


Đối với những trường hợp phạm tội mang tính chất chuyên nghiệp thì pháp luật luôn có những biện pháp nghiêm minh để xử lý. Tùy theo mức độ nghiêm trọng ma sẽ có những mức phạt khác nhau cho phù hợp.
 
Bạn có thể tìm hiểu thêm về tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” bằng cách liên hệ trực tiếp với những luật sư của Công ty Luật Hà Thành Asia - Công ty chuyên về luật tốt nhất hiện nay qua Hotline: 19008963.