trien khai phoi hop co quan dang ky kinh doanh bhxh va thue - Luat ha thanh asia
Theo đó, có 2 điểm mới đáng lưu ý như sau:

1. Phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan BHXH

1.1. Sau khi cấp đăng ký thành lập DN, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, cơ quan Đăng ký kinh doanh chia sẻ thông tin về GCN ĐKDN, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện và thông tin về tổng số lao động dự kiến, ngành, nghề kinh doanh, phương thức đóng BHXH của DN, Chi nhánh, Văn phòng đại diện cho cơ quan BHXH;
1.2. Mã số DN, mã số Chi nhánh, Văn phòng đại diện được sử dung làm mã số đơn vị tham gia BHXH.

 

 

2. Phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan BHXH trong đăng ký sử dụng hóa đơn

Trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng đại diện đã hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh chia sẻ thông tin đăng ký thành lập DN, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn của DN, Chi nhánh cho cơ quan thuế.
 
 
Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP nêu trên, mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020, doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định này để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.
 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!