1. LONG AN
Căn cứ pháp lý: Quyết định 65/2016/QĐ-UBND
 a. Đối với đất ở đô thị (các phường, thị trấn)
* Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:
Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 45 m2, trong đó:
- Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m;
- Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m.
* Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:
Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 36 m2, trong đó:
- Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;
- Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m.
* Đối với lô đất xây dựng nhà ở không tiếp giáp đường giao thông hoặc tiếp giáp đường giao thông nhưng chưa quy định lộ giới, sau khi tách thửa thì diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:
Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m2, trong đó:
- Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;
- Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.
b. Đối với đất ở nông thôn (các xã)
* Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:
Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 100 m2, trong đó:
- Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m;
- Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.
* Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:
Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m2, trong đó:
- Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;
- Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.
* Đối với lô đất xây dựng nhà ở không tiếp giáp đường giao thông hoặc tiếp giáp đường giao thông nhưng chưa có quy định lộ giới thì sau khi tách thửa, diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:
Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 100 m2, trong đó:
- Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;
- Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 20 m.
 
2. ĐỒNG THÁP
Căn cứ pháp lý:  Quyết định 30/2014/QĐ-UBND
Khu vực đô thị:
- Thửa đất có nhà ở: diện tích tối thiểu từ 40 m2 trở lên.
- Thửa đất không có nhà ở: diện tích tối thiểu từ 70 m2 trở lên.
Khu vực nông thôn:
- Thửa đất có nhà ở: diện tích tối thiểu từ 60 m2 trở lên.
- Thửa đất không có nhà ở: diện tích tối thiểu từ 80 m2 trở lên.
Các trường hợp quy định trên kích thước của mỗi cạnh tối thiểu phải đảm bảo từ 3,0m trở lên tính từ chỉ giới xây dựng.
Đối với các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) được duyệt thì diện tích tốt thiểu theo quy hoạch.
Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở): việc tách thửa phải có dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch được cơ quan cấp thẩm quyền phê duyệt. Diện tích tối thiểu được tách thửa từ 200 m2 trở lên không phân biệt khu vực nông thôn hay đô thị.
 
3. TIỀN GIANG 
Căn cứ pháp lý:  Quyết định 20/2015/QĐ-UBND
Địa bànDiện tích tách thửa tối thiểuGhi chú thêm
Các phường thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho40 m2 Chiều ngang mặt tiền từ 4 m trở lên.
Các khu dân cư; mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành, thị; các thị trấn thuộc huyện; các xã thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho50 m2
Các vị trí còn lại của các xã thuộc huyện100 m2 
 
4. BẾN TRE 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
STTĐơn vị hành chínhĐất ở (m2)Đất nông nghiệp (m2)
Tại khu vực quy hoạch đất phi nông nghiệpTại khu vực quy hoạch đất nông nghiệp
1Tại các phường36100300
2Tại các thị trấn40200300
3Tại các xã50300500
 
5. AN GIANG
Căn cứ pháp lý: Quyết định 103/2016/QĐ-UBND
 - Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh:
+ Quy định về diện tích tối thiểu:
Tại các phường: 35 m2;
Tại các thị trấn: 40 m2;
Tại các xã: 45 m2.
+ Ngoài tuân thủ về diện tích tối thiểu quy định trên, các thửa đất sau khi tách ra phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp đường giao thông hiện hữu và có kích thước của cạnh tiếp giáp như sau:
Tiếp giáp với đường loại 1, 2, 3 và 4 (theo phân loại đường phố) hoặc các đường quốc lộ, tỉnh lộ thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 4 mét;
Tiếp giáp với các loại đường còn lại thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 2 mét.
 
6. CẦN THƠ
Căn cứ pháp lý:  Quyết định 19/2014/QĐ-UBND
Khu vựcDiện tích tách thửa tối thiểu
Các phường, thị trấn40m2
Các xã60m2
Diện tích tối thiểu tách thửa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
 
7. VĨNH LONG
Căn cứ pháp lý: Quyết định 13/2016/QĐ-UBND
 Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo có diện tích, chiều rộng và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) không nhỏ hơn mức quy định tối thiểu như sau:
Hạng mụcMức diện tích tối thiểu (m2)Chiều rộng tối thiểu (m)Chiều sâu tối thiểu so với chỉ giới xây dựng (m)
b. Đất ở: áp dụng đối với các phường, xã, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh   
- Tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m45 m2≥ 5 m≥ 5 m
- Tiếp giáp với đường phố có lộ giới < 20m hoặc tiếp giáp với các hẻm, đường phố không có lộ giới hoặc những thửa đất còn lại của xã, phường, thị trấn.36 m2≥ 4 m≥ 4 m
c. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:40 m2≥ 4 m≥ 4 m
 
8. TRÀ VINH 
 Căn cứ pháp lý:  Quyết định 42/2014/QĐ-UBND
STTĐơn vị hành chínhDiện tích
1Các phường36 m2
2Các thị trấn40 m2
3Các xã50 m2
 
9. KIÊN GIANG 
Căn cứ pháp lý:  Quyết định 20/2015/QĐ-UBND
Loại đấtDiện tích tối thiểu tách thửaGhi chú thêm
Thửa đất ở tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới xây dựng lớn hơn hoặc bằng 20 m45 m2- Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m;
- Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m.
Thửa đất ở không thuộc trường hợp trên36 m2- Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m;
- Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m.
 
10. HẬU GIANG 
Căn cứ pháp lý:  Quyết định 35/2014/QĐ-UBND
* Thửa đất ở trong các khu đất ở được quy hoạch mới khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới (hoặc chỉ giới đường đỏ) lớn hơn hoặc bằng 20m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:
- Diện tích của thửa đất (sau khi trừ hành lang an toàn hoặc chỉ giới đường đỏ) tối thiểu là 45m2.
- Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5m.
- Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5m.
* Thửa đất ở không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:
- Diện tích của thửa đất (sau khi trừ hành lang an toàn hoặc chỉ giới đường đỏ) tối thiểu là 36m2.
- Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m.
- Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m.
 
11. SÓC TRĂNG
Căn cứ pháp lý:  Quyết định 34/2015/QĐ-UBND
* Đối với đất ở và đất thương mại, dịch vụ: Diện tích tối thiểu được tách thửa là 40 m2 (đã trừ diện tích trong hành lang bảo vệ công trình công cộng) và việc tách thửa đất để đầu tư xây dựng nhà ở hoặc đầu tư xây dựng công trình trên phần đất thương mại, dịch vụ được tách thửa phải phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
 
12. BẠC LIÊU
Căn cứ pháp lý: Quyết định 04/2015/QĐ-UBND
* Đất ở đô thị:
- Đất ở có nhà hiện hữu: Không nhỏ hơn 35m2, có chiều rộng từ 3,5m và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 04m trở lên.
- Đất ở chưa có nhà: Không nhỏ hơn 40m2, có chiều rộng từ 04m và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 04m trở lên.
* Đất ở nông thôn:
- Đất ở có nhà hiện hữu: Không nhỏ hơn 50m2, có chiều rộng từ 04m và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 04m trở lên.
- Đất ở chưa có nhà: Không nhỏ hơn 60m2, có chiều rộng từ 04m và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 04m trở lên.
*  Trường hợp tách thửa thành nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu mà đồng thời với việc xin hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu tại Quy định này thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa với thửa đất liền kề và được cấp giấy chứng nhận.
 
13. CÀ MAU 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 32/2015/QĐ-UBND
Khu vựcDiện tích tách thửa tối thiểuGhi chí thêm
Phường, thị trấn36 m2- Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m;
- Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m.
50 m2- Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m;
- Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m.
 

 
=========================================
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí: 1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!