1. KON TUM 
Căn cứ pháp lý : Quyết định 62/2014/QĐ-UBND
a. Đối với nơi đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, thì diện tích, kích thước của thửa đất mới được tách phải theo đúng diện tích, kích thước mà quy hoạch đã xác định.
b. Đối với nơi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất hoặc có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa quy định cụ thể diện tích, kích thước thửa đất thì diện tích tối thiểu được tách thửa như sau:
* Đối với đất ở tại đô thị:
Trường hợp lô đất được tách thửa không tiếp giáp với trục đường phải có đủ các điều kiện:
+ Diện tích tối thiểu được tách thửa là 40m2;
+ Chiều rộng tối thiểu là 4,0m, chiều dài tối thiểu là 4,0m;
Trường hợp lô đất được tách thửa tiếp giáp với trục đường có lộ giới từ 20m trở lên phải có đủ các điều kiện:
+ Diện tích tối thiểu được tách thửa của lô đất là 45m2;
+ Chiều rộng (cạnh tiếp giáp với trục đường) tối thiểu là 5,0m, chiều dài tối thiểu là 6,5m.
Trường hợp lô đất được tách thửa tiếp giáp với trục đường có lộ giới nhỏ hơn 20m phải có đủ các điều kiện:
+ Diện tích tối thiểu được tách thửa của lô đất là 40m2;
+ Chiều rộng (cạnh tiếp giáp với trục đường) tối thiểu là 4,0m, chiều dài tối thiểu là 5,5m.
Đối với đất ở tại nông thôn: Lô đất được tách thửa phải có đủ các điều kiện:
- Diện tích tối thiểu là 72m2;
- Chiều rộng tối thiểu 4,5m, chiều dài tối thiểu 16m.
 
2. GIA LAI 
Căn cứ pháp lý:  Quyết định 14/2015/QĐ-UBND
Địa bànVị trí loại đấtDiện tích tách thửa tối thiểuGhi chú thêm
Phường, thị trấnĐường có chỉ giới ≥ 20m≥ 45m2Bề rộng không nhỏ hơn 3m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m
Đường còn lại≥ 36m2Bề rộng không nhỏ hơn 3m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m.
Xã còn lại ≥ 50m2Bề rộng không nhỏ hơn 4m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m.
 
Diện tích tối thiểu tách thửa khu vực Tây Nguyên

3. ĐẮK LẮK
Căn cứ pháp lý: Quyết định 36/2014/QĐ-UBND
* Đối với đất ở
Đối với các phường, thị trấn:
- Trường hợp tách thửa do thực hiện quy hoạch: Diện tích còn lại sau khi thực hiện quy hoạch được phép hình thành thửa đất mới phải đáp ứng điều kiện diện tích bằng hoặc lớn hơn 20m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;
- Trường hợp tách thửa để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 40m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;
Đối với các xã: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 60m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 4m.
 
4. LÂM ĐỒNG
Căn cứ pháp lý: Quyết định 33/2015/QĐ-UBND
Loại đấtDiện tích tách thửa tối thiểuKích thước mặt đườngGhi chú thêm
Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà phố40 m2Kích thước theo mặt đường chính  ≥ 4,0 m đối với đường đã có tên hoặc đường, đường hẻm có lộ giới ≥ 10 m
Kích thước theo mặt đường hẻm ≥ 3,3 m đối với các đường, đường hẻm còn lại.
Về kích thước theo chiều sâu (cạnh tạo góc với cạnh theo mặt đường) của các thửa đất nêu tại điểm a, b khoản này đảm bảo ≥ 6,0 m (không tính khoảng lùi) đối với các khu vực đã có quy định khoảng lùi; ≥ 10,0 m đối với các khu vực chưa có quy định khoảng lùi.
 
Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà liên kế có sân vườn72 m2Kích thước theo mặt đường chính ≥ 4,5 m;
64 m2Kích thước theo mặt đường hẻm ≥ 4,0 m.
Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà song lập280 m2Kích thước theo mặt đường chính ≥ 20,0 m (tính cho 02 lô);
224 m2Kích thước theo mặt đường ≥ 16,0 m (tính cho 02 lô).
Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà biệt lập250 m2Kích thước theo mặt đường chính ≥ 12,0 m
200 m2Kích thước theo mặt đường ≥ 10,0 m
Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng biệt thự400 m2Kích thước theo mặt đường ≥ 14,0 m
Đất ở nông thôn (thuộc địa bàn các xã)72 m2Kích thước theo mặt đường ≥ 4,5 m.
 
5. ĐẮK NÔNG 
Căn cứ pháp lý:  Quyết định 32/2014/QĐ-UBND
* Đất ở
Khu vực đô thị:
Đối với lô đất tiếp giáp với đường có lộ giới từ 20 m trở lên: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa từ 55 m2 trở lên đối với những nơi địa hình dốc trên 15%, không thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở và từ 45 m2 trở lên đối với nơi có địa hình dốc từ 15% trở xuống, thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở. Ngoài ra, việc tách thửa còn phải bảo đảm các điều kiện sau:
Chiều rộng thửa đất từ 5 m trở lên.
Chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng vào trong từ 5 m trở lên.
Đối với lô đất tiếp giáp với đường có lộ giới nhỏ hơn 20 m: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa từ 46 m2 trở lên đối với những nơi địa hình dốc trên 15%, không thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở và từ 36 m2 trở lên đối với nơi có địa hình dốc từ 15% trở xuống, thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở. Ngoài ra, việc tách thửa còn phải bảo đảm các điều kiện sau:
Chiều rộng thửa đất từ 4 m trở lên.
Chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng vào trong từ 4 m trở lên.
Khu vực nông thôn: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa từ 90 m2 trở lên. Ngoài ra, việc tách thửa còn phải bảo đảm các điều kiện sau:
Chiều rộng thửa đất từ 5 m trở lên.
Chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng vào trong từ 5 m trở lên.
Tại những điểm dân cư sống tập trung có mật độ dân số, mật độ xây dựng nhà ở cao như khu vực đô thị, khi thực hiện tách thửa thì diện tích được phép tách thửa được áp dụng như đối với đất khu vực đô thị.
Các trường hợp đã xây dựng nhà ở và công trình xây dựng khác trước 01/7/2014, nay phần diện tích còn lại có yêu cầu tách thửa nhưng không bảo đảm điều kiện trên thì được thực hiện tách nhưng phải bảo đảm yêu cầu sau:
- Đối với thửa đất giáp với tuyến đường có lộ giới từ 20 m trở lên phải bảo đảm 03 yếu tố: Diện tích tách thửa từ 45 m2 (đối với nơi đất có độ dốc từ 15% trở xuống, thuận tiện cho việc xây dựng) và từ 55 m2 trở lên (đối với nơi đất có độ dốc trên 15%, khó khăn cho việc xây dựng), chiều rộng thửa đất từ 4 m trở lên, chiều sâu thửa đất từ 5 m trở lên.
- Đối với thửa đất giáp với tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 20 m phải bảo đảm 03 yếu tố: Diện tích tách thửa từ 36 m2 trở lên (đối với nơi đất có độ dốc từ 15% trở xuống, thuận tiện cho việc xây dựng) và từ 46 m2 trở lên (đối với nơi đất có độ dốc trên 15%, khó khăn cho việc xây dựng), chiều rộng thửa đất từ 3,5 m trở lên, chiều sâu thửa đất từ 4 m trở lên.
* Trường hợp, việc tách thửa đất từ thửa đất có mục đích sử dụng là đất sản xuất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích đất ở thì phải đảm bảo các điều kiện quy định trên. Ngoài ra mục đích sử dụng của thửa đất sau khi được tách thửa phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất hoặc Quy hoạch xây dựng đô thị (quy hoạch chi tiết) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp này, cho phép được làm thủ tục tách thửa đồng thời với việc làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
* Không cho phép tách thửa đối với trường hợp tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu theo quy định trên.
* Việc tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định để hợp vào với một thửa khác có cùng một mục đích sử dụng, mà thửa đất sau khi được hợp thửa có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định, thì cho phép được làm thủ tục tách thửa đồng thời với việc làm thủ tục hợp thửa.
 
 
=========================================
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí: 1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!