Câu hỏi::

Gia đình tôi đang sinh sống tại mảnh đất 50m2, có nhà ở trên đất tại Phường X, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngoài ra, gia đình tôi không còn mảnh đất nào khác. Đất và nhà ở của tôi đã được cấp sổ đỏ. Hiện tại, tôi vừa nhận được quyết định của nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích 50m2 đất và nhà của tôi trên đất để làm đường. Nếu thu hồi mảnh đất và nhà ở trên thì gia đình tôi không còn nơi nào để ở nữa. Vì vậy tôi rất mong Luật sư tư vấn giúp tôi trong trường hợp này gia đình tôi có được nhà nước hỗ trợ nơi ở khác hay không? Tôi xin cảm ơn!
 

Hỗ trợ nơi ở mới khi nhà nước thu hồi đất - Luật Hà Thành Asia - 1900 8963

 

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật đất đai năm 2013.

2. Nội dung tư vấn                                                       

Theo thông tin bạn cung cấp chúng tôi được biết gia đình bạn vừa nhận được quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất ở và nhà ở trên đất mà gia đình bạn đang sinh sống. Ngoài chỗ ở này gia đình bạn không có chỗ ở nào khác. Về trường hợp này, Luật đất đai năm 2013 quy định về việc bồi thường và các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất như sau:

2.1. Điều kiện để được bồi thường khi thu hồi đất

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà bị Nhà nước thu hồi vì mục đích Quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng thì được bồi thường về đất trong trường hợp:

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nếu đất gia đình bạn không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm thì gia đình bạn đã có đủ điều kiện để được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

2.2 Bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ở.

Tại Khoản 1 Điều 79 Luật đất đai 2013 quy định về bồi thường khi thu hồi đất ở như sau:

- Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;
- Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Như vậy, trường hợp của gia đình bạn không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn do đó gia đình bạn sẽ được bồi thường bằng đất ở và nhà ở. Nếu gia đình bạn không có nhu cầu bồi thường bằng đất hoặc nhà ở thì sẽ được nhà nước bồi thường bằng tiền.
Ngoài ra, khi thu hồi đất nhà nước còn có một số khoản hỗ trợ quy định tại khoản 2 điều 83 Luật đất đai 2013 như sau:

- Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;
- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;
- Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật Hà Thành ASIA về trường hợp của bạn. Mong rằng những ý kiến nãy sẽ hữu ích cho bạn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!