CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------ 
ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN...............................................................................................

Tôi tên:.............................................................. năm sinh:......................................................................

CMND (Hộ chiếu) số:..................................................... Ngày và nơi cấp: ................................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ............................................................................................................

Xin được ly hôn với:.......................................................................Năm sinh: ...........................................

CMND (Hộ chiếu) số:..................................................... Ngày và nơi cấp: ................................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) .......................................................................................................................

* Nội dung xin ly hôn: (A1)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

* Về con chung: (A2) 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

* Về tài sản chung: (A3)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

.........ngày........tháng.......năm......
              Người làm đơn 
        (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí: 1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!