I. Nội dung tư vấn pháp luật thường xuyên của Luật sư Hà Nội cung cấp:

 
1. Tư vấn pháp luật chung, thường xuyên cập nhật, cung cấp các văn bản mới nhất theo yêu cầu của doanh nghiệp về các lĩnh vực liên quan đến nhưng không giới hạn về luật dân sự, thương mại, kinh tế, lao động, bảo hiểm,… phát sinh trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.
2. Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng. Tư vấn luật doanh nghiệp về Điều lệ, Nội quy, Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức nội bộ nhằm phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Tư vấn bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, thay đổi tên, trụ sở (nếu có yêu cầu).
3. Tư vấn pháp luật về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.
 4. Tư vấn, đề xuất hiệu chỉnh, khuyến nghị đối với các thỏa thuận, hợp đồng mà doanh nghiệp sẽ ký kết ở Việt Nam nhằm đảm bảo tính hợp pháp theo các quy định của pháp luật Việt Nam nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp khi tham gia ký kết Hợp đồng.
5. Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do khách hàng soạn thảo hoặc trước và trong quá trình ký kết hợp đồng (Hoặc chấm dứt hợp đồng) với đối tác. Trực tiếp hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch liên quan.
6. Tư vấn pháp luật lao động, pháp luật thuế, kế toán trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
7. Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung hoạt động của khách hàng.
8. Cung cấp các mẫu hợp đồng, các biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước.
9. Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho Người lao động của Doanh nghiệp làm việc tại Việt Nam như thư mời, hộ chiếu, visa, thẻ lao động, thẻ tạm trú, đăng ký tạm trú tạm vắng... theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý Người nước ngoài. Hỗ trợ các kênh thông tin về tạm trú của người Nước ngoài tại Việt Nam.
10. Đại diện khách hàng tiến hành làm việc với cơ quan nhà nước về các dịch vụ thủ tục, cấp phép, giấy phép con, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, an toàn thực phẩm, đa cấp vvv trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp khi có yêu cầu.
11. Tham gia với tư cách là nhà tư vấn của khách hàng trong các cuộc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng với đối tác khách hàng.
12. Tư vấn về các đường lối, chính sách, thủ tục giải quyết liên quan đến các vụ khiếu nại, khiếu kiên, tranh chấp từ hợp đồng giữa khách hàng và đối tác.
13. Đại diện ủy quyền của doanh nghiệp tại Việt nam trong tất cả các trường hợp khi doanh nghiệp giao dịch đàm phán hay ký kết hợp đồng, Luật sư rà soát nghiên cứu các văn bản và hợp đồng trước khi khách hàng ký kết, để đảm bảo tính pháp lý cho doanh nghiệp.
14. Thay mặt doanh nghiệp đàm phán giao dịch với các cơ quan chức năng, các bên có liên quan, các con nợ đối với các khoản công nợ đến hạn phải thanh toán tại Việt Nam.
15. Cử luật sư tham gia đại diện trong các buổi họp nội bộ hoặc các giao dịch khác của doanh nghiệp tại Việt Nam khi được yêu cầu.
16. Thực hiện các công việc như: Thay đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Chứng nhận đầu tư, thay đổi thời hạn thẻ tạm trú, thẻ lao động, các giấy phép con trong hoạt động của Doanh nghiệp....
17. Tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý khác phát sinh khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt nam khi được yêu cầu.
Kết quả tư vấn thường xuyên theo Hợp đồng này được thể hiện bằng tiếng Việt, dưới hình thức các báo cáo theo từng công việc, từng vụ việc, và gửi cho doanh nghiệp sau khi hoàn thành, hoặc theo yêu cầu hợp lý của doanh nghiệp.
2.     Nội dung tư vấn pháp luật thường xuyên theo Hợp đồng này không bao gồm:
2.1.      Soạn thảo các văn bản pháp lý không phải do Quý Công ty ban hành, các văn bản không liên quan đến tổ chức, điều hành nội bộ hoặc phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh của Quý Công ty. Phí dự kiến soạn thảo từ 500.000 VND – 800.000 VND.
2.2.      Soạn thảo các hợp đồng phức tạp đòi hỏi có sử dụng chuyên gia chuyên ngành, các hợp đồng có giá trị trên 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng), các hợp đồng phải dịch ra tiếng nước ngoài trên 3 trang hoặc để Quý Công ty ký kết với các tổ chức, cá nhân nước ngoài;
2.3.      Đại diện ủy quyền, liên hệ làm việc cho Quý Công ty trực tiếp tham gia đàm phán hợp đồng, dự án với các đối tác của Quý Công ty;
2.4.      Thay mặt Quý Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc đại diện cho Quý Công ty trong các quan hệ tố tụng;
2.5.     Các công việc khác không được quy định tại các nội dung nói trên.
Trường hợp Quý Công ty có nhu cầu thuê Luật sư Hà Thành Asia thực hiện các công việc ngoài nội dung tư vấn thường xuyên, Các Bên sẽ cùng nhau thoả thuận mức phí bổ sung hoặc ký Hợp đồng tư vấn theo vụ việc.

II. Phương thức ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên:

Tùy khối lượng và nội dung công việc tư vấn sẽ thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên với khách hàng. Luật sư Hà Thành Asia sẽ đề xuất mức phí dịch vụ tư vấn sẽ ký kết như sau:
1. Gói tư vấn 1:
- Phí dịch vụ: 12.000.000 đồng/tháng. Phí trên chưa bao gồm VAT, chi phí ngoại tỉnh ngoài địa bàn Hà Nội.
- Nội dung công việc: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp (đăng ký - hoạt động - tái cơ cấu doanh nghiệp, tiền lương, lao động, thu nợ vv ...). Tư vấn pháp luật thuế - pháp luật về kế toán cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động từ mục 1 đến mục 8, một phần mục 9, một số nội dung tại mục 17.
- Hình thức tư vấn: Có thể thông qua Email + điện thoại + trực tiếp tại VP của Luật Hà Thành Asia.
- Thời gian tư vấn: ít nhất 1 tuần/1 lần/ 2h làm việc tư vấn trực tiếp tại Văn phòng Công ty Luật Hà Thành Asia. Tối đa giờ tư vấn là 15h làm việc
- Nhân sự tư vấn chính: Sẽ có luật sư và chuyên viên tư vấn chính phụ trách công việc nội bộ khách hàng.
Lưu ý: Gói tư vấn này không bao gồm hoạt động của Luật sư  mà trên cơ sở đánh giá hồ sơ và định hướng làm việc. Tổng thời gian làm việc là 8 giờ/ 1 tháng/ 4 lần, thời gian tư vấn trong giờ hành chính. Quá thời gian làm việc tối đa được xác định là 800.000 VND/ 1h hoặc làm việc ngoài giờ chi phí được xác định là 1.000.000 VND/ giờ.
2. Gói tư vấn 2:
- Phí dịch vụ: 15.000.000 đồng/tháng. Phí trên chưa bao gồm VAT, chi phí ngoại tỉnh ngoài địa bàn Hà Nội.
- Nội dung công việc: Với gói dịch vụ đặc biệt này, khách hàng không phải băn khoăn gì về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Luật sư Hà Thành Asia sẽ có vai trò như một phòng/ban pháp chế tư vấn của doanh nghiệp (không bao gồm các mục từ 10 – 16) . Trực tiếp bàn bạc và nêu ý kiến tư vấn về các văn bản, giấy tờ, các hợp đồng giao dịch cho khách hàng. Quá thời gian làm việc tối đa được xác định là 800.000 VND/ 1h hoặc làm việc ngoài giờ chi phí được xác định là 1.000.000 VND/ giờ.
- Thời gian tư vấn: Tối đa là 20h/ tháng (hai mươi  giờ trên một tháng). Trong đó sẽ tổ chức ít nhất mỗi tuần một buổi làm việc (Tối đa 2h làm việc/tuần, 8h/tháng) tới trực tiếp Văn phòng Quý công ty làm việc và rà soát các hồ sơ có tính bảo mật không chuyển qua email, fax.
- Ngoài ra yêu cầu của Quý khách sẽ được chúng tôi giải quyết trả lời trực tiếp qua email hoặc qua ít nhất 02 số hotline/ 24h.
- Nhân sự tư vấn chính: Sẽ có luật sư và chuyên viên tư vấn chính phụ trách công việc nội bộ khách hàng.
3. Gói tư vấn 3:
- Phí dịch vụ: 17.500.000 đồng/tháng. Phí trên chưa bao gồm VAT, chi phí ngoại tỉnh ngoài địa bàn Hà Nội, phí thành công vụ việc.
- Nội dung công việc: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp (đăng ký - hoạt động - tái cơ cấu doanh nghiệp ...). Tư vấn pháp luật thuế - pháp luật về kế toán cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, Đại diện ủy quyền tham gia giải quyết các công việc liên quan tới Hoạt động của doanh nghiệp bao gồm tất cả các hạng mục trên.
- Hình thức tư vấn: Có thể thông qua Email + điện thoại + trực tiếp tại VP của Luật Hà Thành Asia.
- Hình thức thay mặt giải quyết công việc: thông qua hợp đồng ủy quyền, hợp đồng hợp tác.
- Thời gian tư vấn, làm việc: Tổng thời gian làm việc 25h/ tháng.
+ Ít nhất 1 tuần/1 lần/ 2h làm việc (trong giờ hành chính từ 8h sáng – 5h chiều hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu) tư vấn trực tiếp tại Văn phòng Công ty Luật Hà Thành Asia hoặc văn phòng Quý công ty.
+ Trường hợp Quý công ty cần sự hỗ trợ của Luật sư, chuyên viên giải quyết công việc, vui lòng báo trước qua điện thoại, email cho Công ty Luật Hà Thành Asia ít nhất 01 (một) ngày.
- Nhân sự tư vấn chính: Sẽ có luật sư và chuyên viên tư vấn chính phụ trách công việc nội bộ khách hàng.
Lưu ý: Gói tư vấn này không bao gồm hoạt động của Luật sư . Tổng thời gian làm việc là 30h. Quá thời gian làm việc tối đa được xác định là 800.000 VND/ 1h hoặc làm việc ngoài giờ chi phí được xác định là 1.000.000 VND/ giờ. Ngoài ra chi phí thành công trên mỗi vụ việc có sự tham gia của Luật sư được xác định là 10% phí thu về.
- Chúng tôi sẽ hỗ trợ các dịch vụ pháp lý phát sinh mà không bao gồm phí và lệ phí Nhà nước cho quá trình giải quyết vụ việc. Ví dụ như phí: Đăng báo, phí Nhà nước cấp thẻ lao động........ Thời gian Luật sư, chuyên viên Luật tham gia giải quyết thủ tục hành chính được trừ vào thời gian tư vấn của Khách hàng và có thông báo được sự đồng ý của Quý khách, mọi chi phí Luật sư, chuyên viên trực tiếp giải quyết cho mỗi dịch vụ, yêu cầu của Quý khách hàng không cao quá so với giá thị trường, và chỉ được duyệt chi khi được sự đồng ý của Quý khách hàng. Mọi trường hợp liên quan tới mức phí, lệ phí giải quyết công việc theo yêu cầu của Quý Khách hàng Công ty Luật Hà Thành Asia sẽ không chịu trách nhiệm về bảo hành kết quả.
Thời gian thực hiện tư vấn là toàn bộ thời gian thực tế mà luật sư, chuyên gia của Luật sư Hà Thành Asia sử dụng để thực hiện các công việc tư vấn theo yêu cầu của Quý Công ty, bao gồm: thời gian nghiên cứu tài liệu, văn bản, hồ sơ để đưa ra ý kiến pháp lý chính thức; thời gian nghiên cứu để chuẩn hóa tài liệu, văn bản, hồ sơ; thời gian soạn thảo văn bản và cung cấp ý kiến pháp lý chính thức về các nội dung yêu cầu tư vấn khác liên quan đến nội dung tư vấn nói trên.
Trên đây là báo giá sơ bộ của chúng tôi. Tùy thuộc vào nhu cầu của Quý khách hàng về nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn chúng tôi sẽ có khung báo giá phù hợp với từng gói công việc. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng.
Báo giá trên chúng tôi báo phí với khách hàng trong thời gian 06 tháng đến 01 năm. Trường hợp Quý Công ty có yêu cầu tư vấn dài hạn chúng tôi sẽ và tăng thời gian làm việc và có chi phí ưu đãi theo yêu cầu của Quý Công ty.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí: 1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!