1. Khái niệm:

– Khái niệm thuế suất:
Thuế suất là mức thuế phải cá nhân, tổ chức phải nộp/ tính trên một đơn vị khối lượng chịu thuế.
– Khái niệm kinh doanh vận tải:
Được quy định tại Điều 3 Nghị định 86/2014/NĐ-CP, theo đó kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là các hoạt động vận tải hàng hóa, vận tải hành khách trên đường bộ bằng việc sử dụng xe ô tô với mục đích sinh lợi nhuận. Trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được phân ra thành hai loại, cụ thể như sau:
+ Kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp: đây là hoạt động kinh doanh vận tải được thực hiện bằng xe ô tô và đơn vị kinh doanh vận tải vừa tiến hành cung cấp dịch vụ vận tải vừa thu cước phí vận tải thông qua hình thức thu trực tiếp từ khách hàng;
+ Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp: đây là hoạt động kinh doanh vận tải được thực hiện bằng xe ô tô, đơn vị kinh doanh tiến hành đồng thời việc vận tải và ít nhất một công đoạn khác của các công đoạn trong quá trình từ giai đoạn sản xuất đến giai đoạn tiêu thụ sản phẩm hoặc về dịch vụ đồng thời với đó là thu cước phí vận tải không từ khách hàng mà gián tiếp từ sản phẩm hay dịch vụ mình cung cấp.
– Khái niệm logistics: Logistics được hiểu là một quá trình tối ưu hoá các hoạt động vận chuyển và hoạt động dự trữ hàng hoá được tiến hành từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ cuối cùng của hàng hóa thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế;
– Khái niệm lệ phí môn bài: đây là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh;
– Doanh thu để tính thuế: Doanh thu để tính thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm thuế của tất cả tiền có được từ hoạt động bán hàng, hoa hồng, gia công, cung ứng dịch vụ có phát sinh trong kỳ tính thuế có được từ các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

thue suat, kinh doanh van tai, logistics

2. Các loại thuế và cách tính thuế suất kinh doanh vận tải, logistisc:

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải thì các đơn vị kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ về thuế, bao gồm hai loại thuế sau:

– Một là, lệ phí môn bài:

Cách xác định mức đóng lệ phí môn bài được xác định dựa trên hai tiêu chí là chủ thể chịu thuế và doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải hoặc vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được xác định để tính lệ phí môn bài trong hoạt động kinh doanh được quy định tại Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:
+ Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh vận tải:
Doanh thu một năm từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng thì mức đóng lệ phí môn bài một năm là 300.000 đồng;
Doanh thu một năm từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng thì mức lệ phí môn bài phải đóng trong một năm là 500.000 đồng;
Doanh thu một năm trên 500.000.000 đồng thì mức đóng thuế một năm là 1.000.000 đồng.
+ Đối với doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh vận tải:
Các chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp hoặc các tổ chức kinh tế khác một năm là 1.000.000 đồng;
Doanh nghiệp, tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng thì phải đóng lệ phí môn bài một năm là 2.000.000 đồng;
Doanh nghiệp, tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ trên 10 tỷ đồng thì phải đóng lệ phí môn bài một năm là 3.000.000 đồng;

– Hai là, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng:

+ Thuế giá trị gia tăng:
Cách tính thuế giá trị gia tăng được quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC, cụ thể như sau:
Đối với các hộ kinh doanh có doanh thu một năm dưới 100.000.000 đồng thì không phải đóng thuế giá trị gia tăng.
Doanh thu từ 100.000.000 đồng sẽ phải đóng thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC dựa trên doanh thu tính thuế và tỷ lệ tính trên doanh thu.

– Tỷ lệ tính thuế:

Tỷ lệ thuế mà cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải nộp được tính dựa trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:
+ Ngành phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; thuế thu nhập cá nhân là 0,5%;
+ Ngành vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

3. Hướng dẫn cách nộp lệ phí môn bài hiện nay:

3.1. Cách xác định thời gian phải nộp thuế

  • Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thành lập vào thời điểm sáu tháng đầu năm dương lịch: Phải nộp lệ phí môn bài cho cả năm;

  • Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thành lập trong sáu tháng cuối năm (từ 01/07): Phải nộp lệ phí môn bài cho nửa năm.

3.2. Cách thức kê khai và nộp lệ phí môn bài

Hiện nay đã có phần mềm kê khai và nộp lệ phí môn bài cho phép doanh nghiệp kê khai và nộp thuế trực tuyến.
– Đối với những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã kê khai lệ phí môn bài từ năm trước:
+ Nếu lệ phí môn bài của năm sau không tăng hoặc giảm thì doanh nghiệp không cần làm tờ khai lệ phí môn bài lần nữa mà chỉ cần nộp tiền;
+ Nếu lệ phí môn bài của năm sau có thay đổi thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 31/12 của năm.
– Thời hạn thực hiện thủ tục:
Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện thủ tục nộp lệ phí môn bài cũng chính là thời hạn nộp tờ khai thuế, cụ thể như sau:
+ Các doanh nghiệp hoạt động ngay sau khi thành lập sẽ phải kê khai và nộp lệ phí môn bài hậm nhật vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch trong tháng bắt đầu hoạt động;
+ Các doanh nghiệp đã thành lập một thời gian nhưng chưa hoạt động thì phải kê khai và nộp lệ phí môn bài trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Các doanh nghiệp hiện nay đang hoạt động thì phải thực hiện thủ tục kê khai và nộp lệ phí môn bài trong thười gian chậm nhất là ngày 30/1 (dương lịch) của mỗi năm.
Như vậy ta có thể thấy rằng đối với các hoạt động kinh doanh vận tải và hoạt động vận chuyển hàng hóa về dịch vụ logistics thì các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có hai ngành nghề kinh doanh này phải nộp khá nhiều thuế, trong đó có thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng. Chính vì thế để đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh của mình được diễn ra thông suốt, hiệu quả cũng như đúng theo quy định của pháp luật thì các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có hai ngành nghề kinh doanh trên thì phải tiến hành nghĩa vụ đóng thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

====================
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!