• Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2020.

  • TRẢ LỜI:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 thì: “Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.”

  1. Vậy khi nào doanh nghiệp cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ của mình?

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 không quy định cụ thể khi nào phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, theo như quy định tại khoản 1 Điều 30 và Điều 28 thì Doanh nghiệp cần sửa đổi Điều lệ của mình khi Sửa đổi, bổ sung những nội dung quan trọng trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như: Tên và mã số doanh nghiệp, Địa chỉ trụ sở chính, Vốn điều lệ,... bởi đây đều là những nội dung có trong Điều lệ công ty nên cần sửa đổi để chính xác và đồng bộ với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Thứ hai, Luật doanh nghiệp 2020 có nhiều điểm mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định so với Luật doanh nghiệp 2014. Trong khi đó, Điều lệ của các công ty thành lập từ trước ngày Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thì đều được ban hành căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014, dẫn đến việc có một số nội dung sẽ khác và mâu thuẫn với Luật doanh nghiệp hiện hành. (Ví dụ điển hình như quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ ở Luật doanh nghiệp 2020 là khác so với Luật doanh nghiệp 2014.) Bởi vậy, trong những trường hợp như này thì Doanh nghiệp cũng cần phải sửa đổi, bổ dung Điều lệ để phù hợp với các nội dung quy định trong Luật doanh nghiệp 2020.

 

Có phải sửa đổi điều lệ công ty không?_Luật Hà Thành Asia_19008963
 

  1. Vậy việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ có cần phải thông báo với cơ quan đăng kí kinh doanh không?

Câu trả lời là không.
Khoản 1 Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020 chỉ quy định Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung quy định tại Điều 28 của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Trong khi đó, Điều lệ công ty không phải là nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó mà khi sửa đổi, bổ sung thì doanh nghiệp không cần phải thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
Tuy nhiên, thủ tục thay đổi vẫn sẽ được tiến hành trong nội bộ công ty.
 
KẾT LUẬN: Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định cụ thể khi nào phải sửa đổi điều lệ doanh nghiệp, có nghĩa là không bắt buộc khi có luật mới thì doanh nghiệp sẽ sửa đổi điều lệ, chỉ khi một số nội dung trong điều lệ lúc đó không còn phù hợp với quy định mới lúc đó doanh nghiệp mới cần sửa đổi cho phù hợp.
Đồng thời, khi sửa đổi Điều lệ, doanh nghiệp không cần phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.
 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!