Câu hỏi:

Tôi là thành viên trong Công ty TNHH AH. Sau cuộc họp của Hội đồng thành viên, tôi không tán thành với Nghị quyết về việc tổ chức lại công ty và tôi đã yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Xin cho biết yêu cầu của tôi có phù hợp với quy định pháp luật hay không?
 

Yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp - Luật Hà Thành Asia - 1900 8963

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của Luật Hà Thành Asia, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:   
Khoản 1 Điều 52 Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có quy định về vấn đề này. Theo đó, thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
- Tổ chức lại công ty;
- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết trên.
Căn cứ quy định nêu trên, bạn có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình.
Vì thông tin bạn cung cấp chưa rõ Nghị quyết bạn không đồng ý trong cuộc họp Hội đồng thành viên về vấn đề gì và quy định về phần vốn góp/ mua lại phần vốn góp trong Điều lệ công ty như thế nào nên chúng tôi chưa đưa ra phương án cụ thể trong trường hợp của bạn được. Bạn có thể tham khảo quy định trên để áp dụng vào trường hợp của mình. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!